माझ्या देशात, ब्राझीलमध्ये, सर्व स्त्रिया ते गाढवामध्ये घेण्यास आवडतात!