आपल्या पुच्चीला भेदण्यासाठी आपल्या दोन्ही मांजरीच्या हाताची सर्व बोटं आपल्या मांजरीमध्ये ठेवणे पुरेसे नाही; आपल्याला एक सेक्स टॉय देखील आवश्यक आहे!